Varsity girls
basketball
SCHEDULE
2021-2022
OPPONENT LOCATION & TIME SITE RESULTS
YWA V logo Nov 02 / 7:00 PM
VS YWA V Jefferson Aux. Gym El Paso, TX
- -
Jefferson Aux. Gym
El Paso, TX
- -
Parkland V logo Nov 05 / 7:30 PM
AT Parkland V Parkland High School El Paso, TX
- -
Parkland High School
El Paso, TX
- -
Eastlake V logo Nov 09 / 7:30 PM
VS Eastlake V Jefferson Main Gym El Paso, TX
L 26 - 62
Jefferson Main Gym
El Paso, TX
L 26 - 62
El Dorado V logo Nov 16 / 7:30 PM
VS El Dorado V Jefferson Main Gym El Paso, TX
L 8 - 57
Jefferson Main Gym
El Paso, TX
L 8 - 57
Franklin V logo Nov 18 / 1:00 PM
AT Franklin V Clint High School Clint, TX
L 10 - 71
Clint High School
Clint, TX
L 10 - 71
Del Valle V logo Nov 19 / 7:00 PM
AT Del Valle V Clint High School Clint, TX
L 16 - 38
Clint High School
Clint, TX
L 16 - 38
Harmony V logo Nov 20 / 9:00 AM
AT Harmony V Clint High School Clint, TX
W 41 - 16
Clint High School
Clint, TX
W 41 - 16
Horizon V logo Nov 23 / 7:30 PM
AT Horizon V Horizon High School El Paso, TX
L 10 - 34
Horizon High School
El Paso, TX
L 10 - 34
Montwood V logo Nov 30 / 7:30 PM
VS Montwood V Jefferson Main Gym El Paso, TX
L 12 - 54
Jefferson Main Gym
El Paso, TX
L 12 - 54
Monahans V logo Dec 02 / 2:30 PM
AT Monahans V Midland High School Midland, TX
L 20 - 61
Midland High School
Midland, TX
L 20 - 61
Fort Stockton V logo Dec 02 / 5:30 PM
AT Fort Stockton V Midland High School Midland, TX
L 26 - 50
Midland High School
Midland, TX
L 26 - 50
TBA logo Dec 02 / 6:00 PM
AT TBA
- -

- -
TBA logo Dec 02 / 6:00 PM
AT TBA
- -

- -
TBA logo Dec 02 / 6:00 PM
AT TBA
- -

- -
TBA logo Dec 03 / 12:00 AM
AT TBA
- -

- -
TBA logo Dec 03 / 12:00 AM
AT TBA
- -

- -
Perryton V logo Dec 03 / 2:30 PM
AT Perryton V Midland High School Midland, TX
L 13 - 72
Midland High School
Midland, TX
L 13 - 72
TBA logo Dec 03 / 3:30 PM
AT TBA LHS Lamesa, TX
- -
LHS
Lamesa, TX
- -
Lamesa V logo Dec 03 / 5:30 PM
AT Lamesa V Midland High School Midland, TX
L 13 - 28
Midland High School
Midland, TX
L 13 - 28
TBA logo Dec 03 / 6:30 PM
AT TBA LHS Lamesa, TX
- -
LHS
Lamesa, TX
- -
TBA logo Dec 04 / 12:00 AM
AT TBA
- -

- -
TBA logo Dec 04 / 12:00 AM
AT TBA
- -

- -
TBA logo Dec 04 / 12:00 AM
AT TBA
- -

- -
Pecos V logo Dec 04 / 8:30 AM
AT Pecos V Midland High School Midland, TX
L 21 - 37
Midland High School
Midland, TX
L 21 - 37
TBA logo Dec 04 / 9:30 AM
AT TBA LHS Lamesa, TX
- -
LHS
Lamesa, TX
- -
Bel Air V logo Dec 07 / 7:30 PM
AT Bel Air V Bel Air High School El Paso, TX
L 20 - 48
Bel Air High School
El Paso, TX
L 20 - 48
Chapin V logo Dec 10 / 7:30 PM
VS Chapin V Jefferson Main Gym El Paso, TX
L 10 - 86
Jefferson Main Gym
El Paso, TX
L 10 - 86
Burges V logo Dec 14 / 7:30 PM
VS Burges V Jefferson Main Gym El Paso, TX
L 11 - 73
Jefferson Main Gym
El Paso, TX
L 11 - 73
Andress V logo Dec 17 / 6:00 PM
AT Andress V Andress High School El Paso, TX
L 4 - 79
Andress High School
El Paso, TX
L 4 - 79
TBA logo Dec 28 / 12:00 AM
AT TBA Monahans High School Monahans, TX
- -
Monahans High School
Monahans, TX
- -
Kermit V logo Dec 28 / 7:00 AM
AT Kermit V Monahans High School Monahans, TX
L 30 - 33
Monahans High School
Monahans, TX
L 30 - 33
Hereford V logo Dec 28 / 1:00 PM
AT Hereford V Monahans High School Monahans, TX
L 9 - 46
Monahans High School
Monahans, TX
L 9 - 46
TBA logo Dec 29 / 12:00 AM
AT TBA Monahans High School Monahans, TX
- -
Monahans High School
Monahans, TX
- -
Andrews V logo Dec 29 / 7:00 AM
AT Andrews V Monahans High School Monahans, TX
L 9 - 30
Monahans High School
Monahans, TX
L 9 - 30
Crane V logo Dec 29 / 4:00 PM
AT Crane V Monahans High School Monahans, TX
L 21 - 46
Monahans High School
Monahans, TX
L 21 - 46
TBA logo Dec 30 / 12:00 AM
AT TBA Monahans High School Monahans, TX
- -
Monahans High School
Monahans, TX
- -
Odessa V logo Dec 30 / 7:00 AM
AT Odessa V Monahans High School Monahans, TX
L 14 - 56
Monahans High School
Monahans, TX
L 14 - 56
Irvin V logo Jan 04 / 7:30 PM
VS Irvin V Jefferson Main Gym El Paso, TX
L 23 - 45
Jefferson Main Gym
El Paso, TX
L 23 - 45
El Paso V logo Jan 07 / 6:00 PM
AT El Paso V El Paso High School El Paso, TX
L 15 - 54
El Paso High School
El Paso, TX
L 15 - 54
Austin V logo Jan 11 / 7:30 PM
AT Austin V Austin High School El Paso, TX
L 15 - 30
Austin High School
El Paso, TX
L 15 - 30
Bowie V logo Jan 14 / 6:00 PM
VS Bowie V Jefferson Main Gym El Paso, TX
L 20 - 44
Jefferson Main Gym
El Paso, TX
L 20 - 44
Chapin V logo Jan 18 / 7:30 PM
AT Chapin V Chapin High School El Paso, TX
L 15 - 71
Chapin High School
El Paso, TX
L 15 - 71
Burges V logo Jan 21 / 6:00 PM
AT Burges V Burges High School El Paso, TX
L 11 - 69
Burges High School
El Paso, TX
L 11 - 69
Andress V logo Jan 25 / 7:30 PM
VS Andress V Jefferson Main Gym El Paso, TX
- -
Jefferson Main Gym
El Paso, TX
- -
Irvin V logo Jan 28 / 6:00 PM
AT Irvin V Irvin High School El Paso, TX
- -
Irvin High School
El Paso, TX
- -
El Paso V logo Feb 01 / 7:30 PM
VS El Paso V Jefferson Main Gym El Paso, TX
- -
Jefferson Main Gym
El Paso, TX
- -
Austin V logo Feb 04 / 6:00 PM
VS Austin V Jefferson Main Gym El Paso, TX
- -
Jefferson Main Gym
El Paso, TX
- -
Bowie V logo Feb 08 / 7:30 PM
AT Bowie V Bowie High School El Paso, TX
- -
Bowie High School
El Paso, TX
- -
PRIVACY POLICY | © 2022 MASCOT MEDIA, LLC